Adatkezelési tájékoztató

 

A tájékoztatás célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy Szabó Gabriella által
üzemeltetett www.specialtystories.coffee internetes oldalon (továbbiakban:
weboldalon), alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről
közérthető formában az oldal látogatóit tájékoztassa.

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Név: Szabó Gabriella
E-mail cím: szabo.gabriella.judit [at] gmail.com

A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatot a kapcsolatfelvételi rendszerünkben kezelünk. A kezelt személyes
adatok:
– név,
– e-mail cím.

Fentieken túlmenően a weboldal látogatása során az Adatkezelő kezeli a látogató által használt IP címet, amely azonban a látogatóról, mint természetes személyről információt nem hordoz, kizárólag a látogató által használt internet szolgáltatót azonosítja.

Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes
adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.
A tudomásunkra jutott adatokat a GDPR-ban, az Info tv.-ben és jelen tájékoztatóban
rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljük, és azokat harmadik félnek nem adjuk át.
A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli.
Az adatkezelés jogalapja:
 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása;
Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő a kapcsolatfelvevők személyes adatait elektronikusan a
kapcsolatfelvételtől számított 24 hónapig kezeli, ezt követően az adatokat törli a
rendszeréből.

Rendelkezés személyes adatokkal

Az érintett bármely, fent meghatározott személyes adatának felvétele, rögzítése,
kezelése előtt a jelen tájékoztatóra mutató linket világos, figyelemfelkeltő és
egyértelmű módon a weboldalunk nyitóoldalának alján helyezzük el, amelyben
tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.
A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatás kérhető,
hogy az érintettek milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési
cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Ezt a kérelmet 30 napon belül
teljesítjük, az elérhetőségre küldött emailben.
A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha az oldal használója a
személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az
állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha
az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság
elrendelte.
A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban kérhető, hogy az
oldal használójának személyes adatait korlátozzuk. A korlátozás addig tart, amíg az
oldal használója által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az
adatai korlátozását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait
jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági
eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait ne töröljük. Ebben az esetben a
hatóság vagy a bíróság megkereséséig a személyes adatot tovább tároljuk, ezt
követően töröljük.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megteszi mindazokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy az általa kezelt vagy tárolt adatok véletlen, vagy
szándékos megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ne következzen be.
Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá.

Cookie-k kezelése

Általános információk

Az Adatkezelő weboldala alkalmaz ún. cookie-kat. A cookie egy olyan rövid
szöveges fájl, melyet a böngésző tárol, és lehetővé teszi, hogy a weboldalak közötti
váltások, illetve a böngészési alkalmak között emlékezzen információkra. Az
Adatkezelő számos belső cookie-t alkalmaz, melyet az Adatkezelő weboldala
generál és használ. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy megjegyezzük a
böngészés minden részletét, ahogy végighaladnak az oldalon, emlékezzünk az
ügyféladatokra, ezáltal a megfelelő tartalmat mutathatjuk a választott lehetőségek és
a munkamenet alapján. Továbbá segítenek nekünk a felhasználói szokások
megértésében, így javíthatjuk az oldal használatát. A cookie-k csak szöveget
képesek tárolni, mely minden esetben anonim és általában titkosított. Az Adatkezelő
semmilyen körülmények között nem tárol személyes adatokat cookie-k segítségével.

Mik azok a cookie-k?
A cookie-k olyan kis terjedelmű szöveges fájlok, melyeket az általunk meglátogatott
weboldalak generálnak, ezek a cookie-k tartalmazzák a munkamenet adatait, melyek
a későbbiek folyamán még hasznosak lehetnek az adott oldalon. Az adatok lehetővé
teszik, hogy az oldal megtartsa az addigi információkat az oldalváltások alatt, illetve,
hogy elemezze a módot, ahogyan az oldallal a látogató fenntartja a kapcsolatot. A
cookie-k biztonságosak, csak olyan információt tudnak tárolni, melyet a böngésző
mentett oda, azaz olyan információt, melyet a felhasználó adott meg böngészőjén,
vagy melyet az oldal lekérő tartalmaz. A cookie-k nem alkalmasak kódok futtatására,
illetve segítségükkel nem lehet másik számítógéphez hozzáférni. Amennyiben egy
weboldal titkosítja a cookie-n található információt, akkor csak az a weboldal képes
az adott információt elolvasni.

Kétféle cookie van: a munkamenet cookie és az
állandó cookie. Más-más célra használják őket és más-más információkat
tartalmaznak.
A munkamenet cookie-k az éppen aktuális böngészőn folyó munkamenet által
használt információkat tartalmazzák. Ezek a cookie-k automatikusan törlődnek,
amikor a böngésző bezárásra kerül. Semmi nem marad a felhasználó gépén azon az
időn túl, melyet az adott weboldalon tölt.
Az állandó cookie-kat arra használják, hogy a weboldalon történő látogatások között
tárolja az információkat. Ezek az adatok teszik lehetővé az oldal számára, hogy
felismerje, hogy visszatérő látogatóval van-e dolga, és ennek megfelelően reagáljon.
Az állandó cookie-k a weboldal által beállított időtartamig érvényesek, ami pár perctől
néhány évig is terjedhet.

Miért használunk cookie-kat?

A cookie-kat arra használjuk, hogy kövessük a látogató munkamenetét, ahogy
végighalad az oldalon, nyomon követve a böngészés részleteit. Ez értékes
információkat nyújt számunkra, melyek birtokában javíthatunk a weboldalunkon,
szolgáltatásainkon.
Cookie-k kikapcsolása és törlése
Minden web böngésző lehetővé teszi cookie tevékenységének korlátozását vagy a
cookie-k kikapcsolását a böngésző beállítások vagy opciók lehetőségeken belül.
Ennek lépései böngészőnként eltérhetnek, erre nézve a böngésző Súgó menüjében
találhat instrukciókat. Böngészőjén meg is nézheti a számítógépén levő cookie-kat,
törölhet közülük egyeseket vagy akár az összeset is. A cookie-k szöveges fájlok,
tehát megnyithatja őket, hogy elolvassa a tartalmukat. A rajtuk levő adat gyakran
titkosított vagy csak egy numerikus kulcs, mely megfelel az adott webes
munkamenetnek, így nem értelmezhetőek csak annak a weboldalnak a számára,
amelyik létrehozta.

Milyen cookie-kat hoz létre a weboldal?

Az Adatkezelő által írt munkamenet cookie-k olyan adatokat tartalmaznak, melyeket
a web szerver hardvere használ arról a szerverről, mely a munkamenetet dolgozza
fel. A forgalmi adatok segítenek felismerni az oldalra érkező visszatérő ügyfeleket.
Ezen cookie-k eltávolítása nincs hatással a weboldal használhatóságára vagy
működésére.

Technológiai partnereink cookie-jai

Google Analytics
A Google Analytics szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA („Google”) nyújtja.
Adatai gyűjtése és kezelése ellen úgy tud kifogást emelni, hogy az alábbi linkre
kattintva letölt és telepít egy, a böngésző alapszoftverét kiegészítő szoftvermodult
(plug-in): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Egyéb információk
Amennyiben az adatkezelési elveket megsértjük, olvasóink a bíróság előtt
gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett ügyfelünk lakóhelye
szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és
elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti
meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).
Továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérhetik a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
Budapest, 2019. október 12.